سایه ی خاموشی بر سر صنعت برق

مصرف برق در هفته جاري براي سومين بار در سال 95 به بيش از 50 هزار مگاوات رسيد ودوباره زنگ خطر را براي مصرف كنندگان به صدا در آورد.

در سال جاري مصرف برق براي نخستين بار درتاريخ صنعت برق، 12 تير ماه بود كه در ساعت 14:10 دقيقه به 51 هزار و 25 مگاوات رسيد وپيك تاريخ صنعت برق را كه درسال گذشته به ميزان 50 هزار و 177 مگاوات به ثبت رسيده بود، جابه جا كرد.

اين روند دوباره در 26 تيرماه تكرار شد و پيك مصرف راس ساعت 14:54 دقيقه به 50235 مگاوات رسيد. به فاصله تنها يك روز بعد ( روز 27 تيرماه) دوباره پيك مصرف افزايش يافت و در ساعت 15:26 دقيقه به 51 هزار و 225 مگاوات رسيد.

از قرار معلوم اين روند تا آخر هفته نيز ادامه خواهد يافت چرا كه براساس پيش بيني هاي هواشناسي، تا پايان هفته بايد در انتظار گرمتر شدن تدريجي دماي هوا باشيم . در هفته جاري دماي هوا براساس همين پيش بيني ها به بيش از 40 درجه ( در تهران) خواهد رسيد و ناگفته پيداست كه اين ميزان در مناطق گرمسير به بيش از اين مقدار و تا حدود 50 درجه نيز بالغ خواهد شد.

براساس جداول سازمان هواشناسي، فردا نيز بايد در انتظار گرمتر شدن دماي هوا باشيم .

اين پيش بيني ها احتمال افزايش دوباره پيك مصرف را تقويت مي كند و حتي بعيد نيست كه شاهد ركورد شكني پيك مصرف براي چهار و يا حتي پنجمين باردر سالجاري باشيم.

نگاهي به آمار مصرف در سال هاي گذشته نشان مي دهد كه از سال 90، اوج مصرف برق از شب به روز منتقل شده است.

سایه ی خاموشی بر سر صنعت برق


اين روند در عين حال نشانگر آن است كه مصرف كنندگان بايد به ويژه در ساعت هاي بين 12 تا 16 ، هر روز از بكار بردن و استفاده همزمان از وسايل پرمصرف برقي خودداري كنند. در عين حال بايستي كولرهاي گازي را بين 24 تا 26 درجه تنظيم و نيز از دور كند كولرهاي آبي استفاده كنند.

بايد باوركنيم كه با بكاربردن تنها همين چند نكته ساده و آن هم به صورت ويژه در 4 ساعت از روز، مي توان از احتمال بروز خاموشي و يا حتي بروز اشكال در وسايل برقي، جلوگيري كرد.

نبايد از خاطر ببريم كه ممكن است خاموشي سهم هر كدام از ما باشد و اين معني آن است كه در اوج گرماي هوا، ناگهان برق قطع و تمام وسايل برقي از كار خواهد افتاد.
منبع: توانیر

نظر خود را بنویسید