راهنمای استفاده و نگهداری ژنراتورهای گاز سوز

لطفا قبل از استفاده و راه اندازی موتور برق های گازسوز گرین پاور حتما دفترچه راهنمای استفاده و نگهداری را مطالعه بفرمایید.

فایل PDF