کاهش تولید نیروگاه های برق آبی برای حفظ آب پشت سدها

مدیرعامل شرکت توسعه آب و نیروی ایران در خصوص سدهای برق آبی کشور گفت: شرکت آب نیرو به عنوان مجری طرح‌های توسعه ونیروگاه های برق‌آبی در حال حاضر 11 طرح به بهره برداری رسیده دارد که حجم مخزن این سدها بیش از 40 درصد از مخازن کل کشور را شامل می شود.

وی با اشاره به ظرفیت نصب شده نیروگاهی کل کشور که 76 هزار مگاوات است، گفت: از این میزان 11هزار مگاوات سهم نیروگاه های برق آبی است که در سال‌های متفاوت با توجه به نیاز کشور میزان تولید متغیر است.

مدیرعامل شرکت توسعه آب و نیروی ایران با تأکید بر اینکه برق تولیدی از نیروگاه های برق آبی تنها برای زمان پیک مصرف استفاده می شود، گفت: وزارت نیرو در راستای حفظ آب پشت سدها درتلاش است که سهم برق تولیدی نیروگاه‌های برق آبی را کاهش دهد ولی با این حال در تابستان گذشته و به دلیل گرمای هوا 12 درصد از برق تولیدی کل کشور متعلق به نیروگاه‌های برق آبی بوده است.

رضا زاده با اشاره به بارندگی مناسب درسال آبی قبل تصریح کرد: در تابستان گذشته هیچ کدام ازسدهای مورد نظر به دلیل بحران آب از مدار خارج نبودند.

وی در خصوص پروژه سد رودبار لرستان اظهار کرد: آبگیری این پروژه انجام شده و درحال نصب نیروگاه 450 مگاواتی در آن هستیم.

مدیر شرکت آب و نیروی ایران در خصوص سایر پروژه های این شرکت گفت: سد داریان به اتمام رسیده و نیروگاه 210 مگاواتی آن نیز طی روزهای آینده به ثمر خواهد رسید.

رضازاده در خصوص سد آزاد نیز گفت: این سد نیز به بهره برداری رسیده و نیروگاه کوچک 10 مگاواتی و نیروگاه تلمبه ذخیره آن در دست احداث است.

وی در خصوص اعتبارات پروژه‌های این شرکت گفت: طرح‌هایی که ازمنابع صندوق توسعه ملی استفاده می‌کند اعتبارات آنها تخصیص یافته ولی در مقابل طرح‌هایی که باید از منابع عمومی اعتبار به آنها تعلق می‌گرفت تا به حال تخصیص نیافته‌اند که بنا بر پیگیری‌های صورت گرفته قرار است از اوراق خزانه اسلامی برای پرداخت بخشی از مطالبات پیمانکاران سهمی به ما تعلق یابد.

رضازاده عنوان کرد: اعتبار مصوب منابع عمومی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران که سهم کمتری در مقایسه با صندوق توسعه ملی است در حدود 700 میلیارد تومان بوده که تاکنون دریافتی نداشته ایم.

مدیر عامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران درخصوص تأثیر تخصیص نیافتن منابع مالی به پروژه های این شرکت گفت:هم اکنون شاهد کاهش در شدت اجرای پروژه‌ها هستیم و فعالیت به صورت چشمگیری کاهش یافته است.

وی در انتها به پروژه‌های پیش روی این شرکت اشاره و بیان کرد: آبگیری از سدهای سردشت، قوچم و ازگله درنیمه دوم سال در دست اجرا است. همچنین امیدواریم تا قبل از پیک مصرف برق سال آینده نیروگاه رودبار لرستان و داریان به مدار بهره برداری برسد.

منبع : میزان

نظر خود را بنویسید